หน้าหลัก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา เว็ปบอร์ด
ECUTHAI HOME
บริการ
เกี่ยวกับเรา

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

              ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทำให้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว
              เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบที่ว่าแทบจะตามกันไม่ทันเลยก็เห็นจะเป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาเหตุก็เพราะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีอื่นได้ง่ายและ
สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
              สำหรับเทคโนโลยียานยนต์ก็ได้มีการเริ่มประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ไขขีดจำกัดบางอย่างทางด้านเชิงกลของเครื่องยนต์ตั้งแต่30-40ปีผ่านมาแล้วซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแรกๆนั้นมีหน้าที่ในการช่วยจุด
ระเบิดแทนที่หน้าสัมผัสทองขาว หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิถาพ ความสามาถ และฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มวงจรตรวจจับสัญญาณต่างๆ วงจรประมวลผลสัญญาณและบันทึกข้อมูล และ
วงจรส่งกำลังออกไปควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เมื่อพิจารณาไดอะแกรมเราจะสามารถจำแนกชนิดของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น3แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเพียงอย่างเดียว (Input) ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ในรถยนต์ได้แก่ตัวตรวจจับ (Sensors) ต่างๆ เช่น เซนเซอร์แป้นคันเร่ง เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง แอร์โฟลว์เซนเซอร์ น๊อคเซนเซอร์
อีจีอาร์เซนเซอร์ เซนเซอร์แรงดันเชื้อเพลิง เซนเซอร์อุณหภูมิต่างๆ เซนเซอร์มุมข้อเหวี่ยง เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยว และอื่นๆ
แบบที่ 2 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณมาประมลผลและส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้ (Processor) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ก็ได้แก่ หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ (ECU/ECM/PCM) หน่วยควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
(TCU/TCM) หน่วยควบคุมระบบเบรคABS หน่วยควบคุมระบบกันขโมย หน่วยควบคุมระบบถุงลมนิรภัย และอื่นๆ
แบบที่ 3 เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามสัญญาณที่รับเข้ามา (Output) สำหรับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ก็ได้แก่ ปั๊มเชื้อเพลิง คอยล์จุดระเบิด หัวเทียนจุดระเบิด มอเตอร์ลิ้นเร่ง อีจีอาร์วาล์ว เรือนไมล์ และอื่นๆ